Aktualności

Prowadzimy próby z ciepłym dymem dymem  w pełnej zgodności z AS 4391—1999 Australian Standard™ Smoke management systems—Hot smoke test, stosując przy tym profesjonalne generatory ciepłego dymu, identyczne jak instytuty i inne poważne firmy świadczące podobne usługi na polskim rynku.