Próby z dymem

      Prowadzimy próby z ciepłym dymem  w pełnej zgodności z AS 4391—1999 Australian Standard™ Smoke management systems—Hot smoke test, stosując przy tym profesjonalne generatory ciepłego dymu.
      Korzyści z przeprowadzenia prób z gorącym dymem proponowaną przez nas metodą:

  1. Próba najbardziej zbliżona do warunków pożaru spośród możliwych do zastosowania na obiektach istniejących.
  2. Próba nie powoduje zniszczeń i zabrudzeń w obiekcie.
  3. Daje możliwość sprawdzenia skuteczności systemu i przeprowadzonych symulacji CFD oraz optymalnego skorygowania/wyregulowania systemu.
  4. W obiektach istniejących:
    1. daje możliwość autentycznej weryfikacji systemu oddymiania (np. przy opracowywaniu ekspertyzy ppoż.) , który nie spełnia wymagań literalnych obowiązujących przepisów oraz wskazania koniecznych działań korygujących,
    2. w obiektach z trudną geometrią (trudną do odwzorowania w symulacji CFD konstrukcją) jest jedynym realnym narzędziem oceniającym istniejący system oddymiania.

Kliknij tutaj, żeby obejrzeć kompilację filmików z naszych prób z gorącym dymem.

Sprawę koorydynuje inż. Kamil Ciszewski tel. 663 000 998 email: kamil @ciszewski.eu

Załączniki artykułu