Audyt budynków istniejących

Jednym z uznanych narzędzi nadzoru jest audyt zewnętrzny. Realizujemy takie audyty i mamy w tym zakresie duże doświadczenie.Inwestycja, jej prawidłowe przeprowadzenie i zakończenie to z pewnością bardzo ważny proces. Równie ważne jest jednak utrzymanie w stanie gotowości urządzeń
i instalacji przeciwpożarowych, jak również przyjęcie odpowiednich procedur. Bez tych elementów pieniądze wydane na zabezpieczenia przeciwpożarowe są wyrzucone w błoto i w obiekcie funkcjonują jedynie kosztowne atrapy. Tymczasem pożar może się wydarzyć w budynku lub nie, ale jeśli sie wydarzy , to wszystko musi zadziałać z 1000% pewnością.
Najsłabsze elementy w zabezpieczeniu budynków w Polsce? Ludzie i procedury w połączeniu z brakiem elementarnej wiedzy personelu.
Swego czasu prowadziliśmy audyt z ankietą w dużym urzędzie w Polsce. Na pytanie dla kogo są hydranty wewnętrzne? Dla strażaków, czy dla pracowników urzędu?-  95% ankietowanych odpowiedziało, że dla strażaków. To jest bardzo symptomatyczne, zarówno dla poziomu przygotowania personleu, jak i dla poziomu prowadzonych szkoleń przeciwpożarowych,  a przeciez hydrant , to najprostsze urządzenie przeciwpożarowe jakie można sobie wobrazić.