Scenariusze pożarowe

Scenariusz pożarowy


W naszym wykonaniu to dokument systematyzujący ochronę przeciwpożarowa pod kątem sprzętowym, instalacyjnym i proceduralnym
w budynku. Zawiera szczegółowy opis istniejących lub projektowanych w budynku systemów i instalacji przeciwpożarowych, a także zasady działania urządzeń (sterowań) w przypadku pożarówów w różnych częściach budynku, rozpatrywane wariantowo. Każdy wariant pożarowy zawiera wskazówki i procedury postępowania dla personalu w zależności od miejsca powstania pożaru. Na podstawie scenariusza projektanci branżowi, w przypadku przebudowy, bez problemu ustalą istniejące w obiekcie zabezpieczenia przeciwpożarowe z podziałem na strefy pożarowe, sekcje tryskaczowe,zbiorniki dymu itp. Ponadto użytkownicy obiektu i slużby ochrony dostaną przejrzysty opis, co będzie się działo automatycznie w przypadku pożaru w określonej strefie oraz jakie działania powinien w takim przypadku podjąć personel. Załącznikiem do każdego scenariusza jest matryca sterowań.