Testy odbiorowe

Jako niezależna firma doradcza organizujemy testy odbiorowe wszystkich instalacji przeciwpożarowych, działając w imieniu inwestora.

Na budowach panuje obecnie zwyczaj polegający na tym, że końcowe testy odbiorowe realizuje firma wykonująca daną instalację. Np. system sygnalizacji pożarowej testuje firma instalująca ten system. Sprawdza zatem niejako samą siebie. Podstawę odbioru robót stanowią potem, na ogół mniej lub bardziej rzetelne dokumenty wystawione właśnie przez tę firmę. Podczas czynności kontrolnych PSP, z racji ograniczeń czasowych, badany jest losowo wycinek zakładanych sterowań.