Symulacje oddymiania klatek schodowych

Wykonujemy symulacje CFD pożarów dla systemów oddymiania klatek schodowych. Symulacje są przyadatne w sytuacji, kiedy projekt klatki schodowej nie jest realizowany wprost z postanowień stosownej normy.

Sprawę w firmie Garda prowadzi inż. Kamil Ciszewski tel. 663 000 998 ; emai: kamil@ciszewski.eu