Próby z ciepłym dymem

       Prowadzimy próby z ciepłym dymem dymem  w pełnej zgodności z AS 4391—1999 Australian Standard™ Smoke management systems—Hot smoke test, stosując przy tym profesjonalne generatory ciepłego dymu, identyczne jak instytuty i inne poważne firmy świadczące podobne usługi na polskim rynku.
Sprawę koorydynuje inż. Kamil Ciszewski tel. 663 000 998

Kliknij tutaj, żeby obejrzeć kompilację naszych filmów z naszych prób.


Korzyści z przeprowadzenia prób z gorącym dymem proponowaną przez nas metodą:
  1. 1.Próba najbardziej zbliżona do warunków pożaru spośród możliwych do zastosowania na obiektach istniejących.
  2. 2.Próba nie powoduje zniszczeń i zabrudzeń w obiekcie.
  3. 3.Daje możliwość sprawdzenia skuteczności systemu i przeprowadzonych symulacji CFD oraz optymalnego skorygowania/wyregulowania systemu.
  4. 4. W obiektach istniejących:
  • -daje możliwość autentycznej weryfikacji systemu oddymiania (np. przy opracowywaniu ekspertyzy ppoż.) , który nie spełnia wymagań literalnych obowiązujących przepisów oraz wskazania koniecznych działań korygujących,
  • - w obiektach z trudną geometrią (trudną do odwzorowania w symulacji CFD konstrukcją) jest jedynym realnym narzędziem oceniającym istniejący system oddymiania.
powrót