O firmie


Szanowni Państwo,

          Firma Garda Paweł Ciszewski działa od 2006 roku . Specjalizujemy się w szeroko rozumianym doradztwie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zajmujemy się:
- przygotowaniem inwestycji do odbiorów,
- uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie ppoż.
- projektowaniem systemów ppoż.,
- ekspertyzami, instrukcjami, opiniami,
- ocenami zagrożenia wybuchem,
- scenariuszami pożarowymi
- symulacjami pożarów.

            Z przykładowych zadań (I kwartał 2018) obecnie nadzorujemy realizację projektu oraz dostawy znaków i gaśnic na budowie dwóch magazynów o łącznej powierzchni 140 tysięcy m2. Na stałe współpracujemy z kilkunastoma Centrami Handlowymi o powierzchni od 40 tysięcy m2  do 130 tysięcy m2 audytując, nadzorując prowadzone w nich przebudowy, tworząc właściwą dokumentację (IBP, scenariusze, analizy , symulacje CFD ) oraz opiniując przebudowy. Bardzo dużo pracy i zaangażowania włożyliśmy w opracowanie ekspertyzy budynku głównego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pracujemy również na wielu mniejszych obiektach.          
          W sumie istotą naszej pracy jest rozwiązywanie problemów, a nie uzasadnianie dlaczego się nie uda. Takiemu kreatywnemu podejściu sprzyja fakt, że w naszym zespole pracują zarówno młodzi inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego ze świeżym podejściem do problemów, jak i doświadczeni specjaliści i rzeczoznawcy.

mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciszewski – właściciel
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (uk.1990 r.)
Ukończone studia podyplomowe „Oddymianie budynków – wentylacja pożarowa”
Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska.
W latach 1998- 2017 biegły sądowy ochrony przeciwpożarowej
Od 1998 roku do chwili obecnej rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

 
 


 inż. pożarnictwa Adam Sosnowski
rzecoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Wydział- Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (uk.2011 r.)
Projektant systemów sygnalizacji pożarowej.
Specjalizuje się w zakresie oceny dokumentacji projektowej, przygotowaniu ekspertyz, scenariuszach i instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.


 


mgr inż. Kamil Ciszewski
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Specjalizuje się w symulacjach pożarów i symulacjach ewakuacji .


inż. pożarnictwa Kamil Włuka
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie
Wydział- Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Specjalizuje się w ocenach zagrożenia wybuchem, ocenach dokumentacji projektowej, przygotowaniu ekspertyz, scenariuszach i instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.
 
Oprócz pracy, łączy nas wspólna pasja - bieganie. Na różnych imprezach możecie nas spotkać w koszulkach z napisem GARDA TEAM.
 
Naszym partnerem biznesowym jest firma  GardaTech.pl , która jest bardziej zorientowana na dostawy sprzętu i urządzeń oraz usługi wykonawcze.

Zapraszam do współpracy
Paweł Ciszewski
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
właściciel firmy 
kontakt
Tutaj można nas znaleźć na FB