Zasady współpracy

Szanując Państwa i swój czas proponuję następujące (skądinąd nienowe) zasady współpracy, kiedy nie jest konieczna wizyta na budowie:


1. Spotykamy się, kiedy sprawy nie można załatwić mailowo, telefonicznie, lub poprzez telekonferencję.
2. Sprawy załatwiamy telefonicznie, kiedy nie można ich załatwić/rozwiązać mailowo.
3. W przypadku współpracy na odległość proponuję telekonferencje z wykorzystaniem programu Team Viewer, którego licencję posiadam. Państwo nie potrzebujecie posiadać żadnej kamery, jedynie telefon komórkowy oraz komputer z łączem internetowym. W konferencji może uczestniczyć do 5 osób, które siedząc przed komputerem widzą wskazany przeze mnie monitor jednego z uczestników oraz wszyscy słyszą się wzajemnie w zestawionym przeze mnie połączeniu telefonicznym (pomocne są słuchawki telefoniczne, aczkolwiek niekonieczne). Wszyscy widzimy myszkę pytającego, jeśli ten chce wskazać coś na prezentowanym monitorze. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów z tytułu telekonferencji. Wszyscy oszczędzamy czas z tytułu spóźnień, ciasteczek, herbatek, żarcików i dygresji :) itp. Być może cierpimy towarzysko, ale na pewno zyskujemy zawodowo.