Symulacje pożaru i ewakuacji

Wykonujemy symulacje rozwoju pożaru i pracy instalacji oddymiania przy wykorzystaniu programu Pyrosim oraz Fire Dynamics Simulator. Wykonujemy również symulacje ewakuacji w programie Pathfinder. W ramach tej usługi otrzymują Państwo dokumentację w wersji papierowej z komentarzem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz na życzenie nagranie w wersji elektronicznej.