Doradztwo i nadzór w trakcie inwestycji

Pracujemy na Inwestycjach świadcząc usługi doradztwa i nadzoru w toku procesu inwestycjnego oraz przygotowując obiekty do odbioru w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym przygotowując dokumentację- IBP, scenariusz pożarowy, oceny zagrożenia wybuchem oraz  dostarczając i rozmieszczając podręczny sprzęt gasniczy i znaki ochrony przeciwpożarowej.