Doradztwo na etapie projektowania

Doradztwo na etapie projektowania i przygotowania inwestycji oraz praca na tym etapie po stronie inwestora,  to jedna z propozycji naszych usług. Pomagamy mądrze wydać pieniądze i osiągnąć zamierzony efekt.


Wydawanie własnych pieniędzy na zabezpieczenia przeciwpożarowe nie należy do rzeczy najprzyjemniejszych. Niemniej żaden poważny inwestor nie ma wątpliwości, że te pieniądze wydać należy.
Projektowanie , to jeden z najważniejszych etapów inwestycji. To tutaj często ma swój początek proces, który kończy się najmniej pożądanym etapem końcowym tj. rozczarowaniem inwestora. Można wydać ogromne pieniądze na zabezpieczenia przeciwpożarowe, a efekt końcowy nie będzie zadowalający np. z powodu błędnych założeń projektowych dotyczących  programu użytkowego, przeznaczenia budynku, braku zgodności pomiędzy projektami branżowymi itp.
W naszej ocenie duża inwestycja powinna zawsze być prowadzona pod nadzorem merytorycznym ze strony inwestora realizowanym również pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Inaczej może dostać np. projekty branżowe poszczególnych instalacji nie pasujące do siebie, uzgodnione przez 3 różnych rzeczoznawców ppoż.,z których każdy uzgodnił projekt zgodnie z przepisami. Dopiero później, na budowie, kiedy zestawi się wszystkie, okazuje się czasem , że poszczególne systemy wzajemnie sie wykluczają.