Dedykowane filmy szkoleniowe

Brak szkoleń czyli krew w piach.
          System szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie nadąża ani za rozwojem techniki , ani za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Kiedyś można było się ograniczyć do instruktażu obsługi gaśnicy. Dzisiaj powstają złożone systemy przeciwpożarowe, których obsługa, w znacznej części, leży po stronie pracowników. Poziom tej wiedzy bywa znikomy. Zapytany przez nas rekordzista twierdził, że przyciskiem przeciwpożarowego wyłącznika prądu włącza tryskacze. Wprawdzie nie miał wiedzy, ale miał fantazję.... :) Bo, że przyciskiem przeciwpożarowego wyłącznika prądu pracownicy wzywają PSP , to norma, która juz nikogo w branży niestety nie dziwi.
         Szkolenia stacjonarne, w grupach nie rozwiązują problemu z uwagi na ciągłe zmiany składu osobowego wśród pracowników. Także z uwagi na często bardzo ogólne przygotowanie wykładowców, nie uwzględniające specyfiki obiektu. W obiekcie wyposażonym w systemy przeciwpożarowe szkolenie ogólne (takie teoretycznie pasujące do każdego obiektu)  daje wiedzę mniej więcej taką jak zdany egzamin na kartę rowerową miałby uprawniać do jazdy samochodem.
Oferujemy  zatem dedykowane dla obiektów filmy szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Co zyskujesz?
1. Zwiększasz szanse swojej firmy w przypadku pożaru. Cóż... Złodziej nie ukradnie wszystkiego . Pożar często bierze komplet.
2. Na etapie inwestycji może Ty, a może ktoś inny cieżkie pieniądze przeznaczył na systemy przeciwpożarowe. Tymczasem w Twojej firmie czasami nie jest nawet jasne kto ma wcisnąć przycisk oddymiania. Kto ma wcisnąc przycisk ROP (i co to jest)? Kto może użyć przeciwpożarowego wyłącznika prądu i dlaczego nie tylko strażak? Dla kogo są hydranty wewnętrzne? Pieniądze wydane na sprzęt i instalacje ppoż. nie wystarczą. Człowiek może sprawić, że systemy zadziałają szybko i perfekcyjnie, albo zostaną przez ludzi uczynione niezdatnymi do użycia z powodu głupoty lub braku wiedzy.
3. Nie zastanawiasz się jak przeszkolic nowego pracownika. Po prostu siada i ogląda film nakręcony w Twoim obiekcie. Pokazujący Twoje przyciski przeciwpożarowe, Twoje instalacje przeciwpożarowe. Objaśniający co do czego służy i jak działa w pożarze. Ani Twoje sumienie, ani żaden organ urzędowy nie zarzuci Ci braku należytej staranności w tym zakresie.
Dedykowany film szkoleniowy dla personelu innego niz ochrona trwa około godziny.
Dedykowany film szkoleniowy dla ochrony trwa około 1,5 do 2 godzin.
Koszt
          Nie da się podać jednoznacznego kosztu takiego filmu. Cena wyjściowa to 7 tys. PLN +Vat. dla obiektu o powierzchni zbliżonej do 1000 m2. Ona też może być wyższa lub niższa w zależności od stopnia skomplikowania. Podajemy ją poglądowo. Za każdym razem będzie ustalana odrębnie w oparciu o nadesłaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
Szczególne rekomendacje
          Jako Garda od ponad 15-tu lat audytujemy m.in. centra handlowe. W skali kraju nadzorujemy ich ok. 20 . W tym największe w Polsce. W oparciu o wiedzę wyniesioną z tych obiektów:

  1. Gorąco rekomendujemy opracowywanie dedykowanych filmów szkoleniowych dla ochrony. Taki film pozwala usystematyzować i ujednolicić  wiedzę wśród pracowników ochorny. Np. szybko wdrożyć do zadań  zmieniony skład firmy ochroniarskiej i zachować ciągłość w tym zakresie.
  2. Gorąco rekomendujemy opracowywanie filmów szkoleniowych dla personelu najemców  CH. Nadzorując prowadzone inwestycje widzimy ile pieniędzy kosztują zabezpieczenia , kóre można zniszczyć jednym prostym ruchem nieprzeszkolonego pracownika. Niby nie nasze pieniądze, ale przecież żyje i pracuje sie po coś, a nie po nic. Tymczasem obrazowo cała finansowa krew , a i trud wszystkich uczestników procesu budowlanego, idzie w piach, kiedy np. pracownik sklepu ustawia półkę pod dymową kurtyną mechaniczną. System który kosztował setki tysięcy złotych właśnie przestał spełniać swoją funkcję. To nawet nie jest jego zła wola. Zatem kto ma szkolić wiecznie zmieniający się personel sklepów w Centrum Handlowym? Odpowiedzią jest nasz dedykowany film szkoleniowy.
        W centrum handlowym jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy braku właściwego wyszkolenia pracowników, ale inne obiekty nie są od nich wolne. Czy masz pewność, że twój personel np. w hotelu, w pożarze zachowa się właściwie. Przecież odpowiadasz za ludzi, którzy tam śpią i nie znaja rozkładu pomieszczeń, a wyjący alarm pożarowy potraktują jak alarm fałszywy. Bez działań personelu może nawet nikt nie wyjrzy na korytarz.
        Czy w obiekcie produkcyjnym lub magazynowym wszyscy pracownicy wiedzą do czego służą przyciski, które mijają codziennie? Czy wszyscy raczej tak bardziej myślą, że to pewnie dla strażaków, albo pewnie dla kogoś kto wie... Ale kto wie? Urządzenia przeciwpożarowe mogą nie być potrzebne przez 100 lat, ale kiedy są potrzebne, to muszą zadziałać na 1000 %. Choć urządzenia i systemy ciągle sie rozwijają, to najsłabszym elementem systemu staje się człowiek. Dlatego oferujemy narzędzie do podniesienia wiedzy w firmie z zakresie ochorny przeciwpożarowej czyli dedykowany dla obiektu film szkoleniowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Sprawę w firmie Garda prowadzi inż. Kamil Ciszewski tel. 663 000 998 ; emai: kamil@ciszewski.eu